Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Tankar om vetenskap’ Category

Förvirrad fysik

Jag trodde det mest var Illustrerad vetenskap som tog in artiklar i stil med »Snart kommer warp-driften« eller liknande, men jag hade tydligen fel: i senaste numret av Forskning och Framsteg (som för övrigt hade en intervju med en bekant) fanns en tämligen lång intervju med vad som verkar vara en helfnoskig amerikansk fysiker, som tydligen mest sitter och läser Science fiction och bestämmer sig för att tro på fysiken i den (han är tydligen också »en av arkitekterna bakom strängteorin«. Tja, det verkar inte helt otroligt). Det mesta i artikeln är väl mest spekulativ fysik i stil med tachyoner och halvtramsig klassificering, men sedan kommer det som får mig önska att jag hade ett vapen att osäkra: spöklik verkan på avstånd. Den här gången har det till och med blivit en värre sörja av det än vanligt: jag förstår faktiskt inte ens vad författaren menar med att

Detta sker ögonblicknigen [den spöklika verkan] så att informationen om partiklarnas förehavanden inte hinner flyttas mellan dem – som högst kan information färdas med ljusets hastighet på 300 000 kilometer i sekunden. Alltså måste all kommunikation ta viss tid. Men när fenomenet observeras i verkligheten tar det ingen tid alls …

Jag säger det igen: spöklik verkan på avstånd överför ingen information i den mening som relativitetsteorin lägger i ordet. Det går inte att skicka meddelanden med hjälp av den.

Dessutom: kvantteleportering kräver att man övergår i ett kvanttillstånd. Jag tror inte någon vill bli omvandlad till en vågfunktion.

Read Full Post »

Nobelpriset

Så har då det viktiga nobelpriset utannonserats. Ovanligt tillämpat, men sannerligen i linje med testamentets ord om »hafva gjort menskligheten den största nytta«: visst kan man väl tycka att höghastighetsinternet och digitalkameror på det hela taget är rätt värdsliga ting, men av de senaste tio så är det väl bara den integrerade kretsen och jättemagnetoresistansen som egentligen alls påverkat något större utsnitt av mänskligheten förutom fysiker och astronomer. Så, även om det kanske inte är det mest intellektuellt upphetsande av alla nobelpris så är det ändå på det hela taget en värdig liten grupp fysiker som skall få dinera med kungafamiljen i december.

Read Full Post »

På DN:s hemsida hittar jag en tämligen intressant artikel om hur framväxten av den moderna fysiken skall ha påverkats av rådande samhällsklimat. Dock läser jag även förundrat att antingen var Einstein mer före sin tid än någon visste: artikeln, vars titel är ett direkt svar på ett citat från honom, redogör alltså för två olika böcker om hur den osäkerhet som rådde i Weimarrepubliken skall ha hjälpt till att förlösa relativitetsteorin, Heisenbergs osäkerhetsrelation samt Gödels ofullständighetssats. Man kan tycka att någon borde ha upplyst herrar författare till både böcker och artikel att om så vore fallet så vore det än märkligare än de tycks tro, då Einstein först presenterade relativitetsteorierna 1905 respektive 1915, vilket är flera år innan någon Weimarrepublik ens hade dykt upp som möjlighet vid horisonten. De första ordentliga bevisen för den allmänna relativitetsteorin kom först efter kriget, 1919, men då från en expedition ledd av britten Eddington. Einstein blev visserligen omedelbart känd, men det var inte förrän långt senare som man fick ut riktigt intressanta saker ur teorin.

Nu måste det i ärlighetens sägas att relativitetsteorin inte på samma sätt som de övriga två egentligen begränsar det mänskliga vetandet; visserligen tycker vissa typer av arbetsskygga »tänkare« om att kasta ur sig att »allt är relativt« som något slags försvar för deras egen oförmåga, men tack och lov är det en fras vars innehåll trots allt faktiskt är förhållandevis lågt. Huruvida det tyska samhällsklimatet verkligen påverkade framväxten av de andra två teorierna får vara osagt, men jag vill bara påpeka att de försök att bygga upp en matematisk »teori om allting« som Gödel stäckte faktiskt hade en av sina starkaste förespråkare i en annan tysk: David Hilbert.

Read Full Post »

Vad sysslar de med i Luleå? Visst, Sveriges enda civilingenjörutbildning i rymdteknik finns där. Men inte blir man astronaut av att läsa den (antal svenska rymdingenjörer i rymden: 0. Antal tekniska fysiker: 1), så varför antyder man det genom att sätta in en helsida med en bild på Christer Fuglesang i Ny teknik? Det är ju knappast ens så att ens chanser att som Christer få åka med som ansvarig för något visst moment ökar; för sånt gäller det snarare att vara duktig än att ha läst rätt utbildning. Nå ja, det är kanske inte så farligt – allt som kan få ungdomar intresserade osv.

Värre är det då med den insändare som en professor och hans student vid samma skola signerat. Den bygger på nonsenspåståendet att den värmeeffekt som släpps ut som spillvärme vid kärnkraftverk orsakar uppvärmning av både Östersjön och atmosfären – det senare är nonsens på fler än ett sätt: all effekt människan förfogar över är inte nog för att höja temperaturen mätbart, och även om den vore det skulle vara tvungen att räkna med all effekt, inte bara spillvärmen. All energi vi omvandlar blir till slut värme, så om spillvärmen vore nog skulle den effekt som går ut i elnätet vara hälften så farlig – och bidraget från andra energiformer lika stort (liv på jorden vore alltså inte ens möjligt: den energi som vatten skulle få bara genom att falla som regn vore nog att koka bort det igen).

Vad gäller Östersjön anger han att det blir 12 kubikkilometer vatten som värms tio grader Celcius. Östersjön är, enligt Wikipedia, 413 000 kvadratkilometer stor. Dela de två siffrorna, och vi får ett lager som är 3 cm tjockt. Rimligare är kanske ett tre meter tjockt lager som värms 0.1 grad – inte helt oväsentligt, men skillnader i till exempel molnighet torde ha betydligt större inverkan. Utsläpp av varmt vatten kan förvisso vara ett problem, men vill man göra något åt algblomningen finns det nog mer angelägna åtgärder.

Read Full Post »

I dagarna har det tydligen släppts en nyskriven Einstein-biografi, och dagens understreckare på SvD är skriven med anledning av denna. Författaren bedyrar upprepade gånger att han inte har kunskaper nog att riktigt säta sig in i fysiken, men påstår ändå att boken gör teorierna »nästan fattbara«. Det verkar som det är samma sorts ›nästan‹ som i »att nästan få den man älskar«, för när teorierna skall redogöras för blir inte mycket rätt:

…det enda konstanta i universum är ljushastigheten…

(Knappast. Så vitt vi kan avgöra finns en hel drös andra konstanter).

Heisenbergs princip säger kortfattat att vi inte både kan mäta en partikels massa och hastighet…

(»position och hastighet«, skall det vara)

Om partiklar på oändligt avstånd uppträder som om de kommunicerade med varandra strider det mot lagen om att ingen information kan färdas snabbare än ljuset och vi hamnar i den svindlande tanken att det faktiskt finns en kommunikation som är spöklik. Kvantfysiken löste detta mysterium genom att hävda att de åtskilda partiklarna var delar av samma entitet och därför inte åtskilda i sträng mening.

(Tokfel. Det är helt enkelt omöjligt att använda fenomenet för att överföra information. Det gör inte fenomenet mindre konstigt, men det bryter inte mot relativitetsteorin, lika lite som fashastigheter snabbare än ljushastigheten i vakuum gör det).

Det går att fiska upp ett par citat till som bara är till hälften fel, med ordval som lätt kan leda tanken fel.  Om man nu själv erkänner sin oförmåga att hantera modern fysik, varför inte försöka få tag på någon som kan rätta en? Det här var mest pinsamt.

Read Full Post »

Häromdagen noterade jag ännu en av alla dessa opinionsundersökningar. Vad de riktigt är bra till vet jag inte, och resultatet av just denna har egentligen inget med detta inlägg att göra; det var bara sättet den presenterades på (som i sig inte heller var unikt) som jag fick för mig att skriva om.

Varje förändring av antalet procentenheter som kan tänkas rösta på ett visst parti åtföljs nämligen alltid av en liten kommentar om förändringen är »statistiskt signifikant« eller ej. Dessa ord får vad jag sett aldrig någon förklaring, och för den som inte fått i sig någon statistik på universitetsnivå måste de vara tämligen mystifierande – menas att en uppgång på 2 procentenheter inte behöver vara viktig? Ja, även för de som läst statistik på universitet kan påpekandet förefalla vara nonsens, eftersom det inte är fullständigt. Nu vet jag egentligen ingenting om hur den matematiska bearbetningen av resultaten av en undersökning går till, men jag kan tillräckligt för att våga mig på ett par kvalificerade gissningar.

Eftersom själva poängen med statistik är att försöka göra sig en bild av en helhet utifrån en del säger det sig självt att detta kan gå fel. Om man till exempel, för att ta ett något naivt exempel, bara väljer att fråga personer som bor i Stockholm vilka de röstar på kommer man troligen få ett annat resultat än om man bara frågar personer som bor i Norrbotten. Detta vet naturligtvis opinionsinstituten om, så de har mer sofistikerade sätt att göra urvalen på. Icke desto mindre kan de ha otur och råka ringa till just de personer i Stockholm som röstar på Vänsterpartiet, eller de i Norrbotten som röstar på Moderaterna (jämför med data från senaste valet). Därför kan man inte anta att just den siffra man fått fram stämmer; de riktiga siffrorna skulle kunna ligga ganska långt från vad undersökningen visar på. Därför tar man till någon matematisk modell för hur stora dessa fel kan tänkas vara (troligen åberopar man centrala gränsvärdessatsen och använder normalfördelningar). Och när man sedan vill kolla om en förändring är »statistiskt signifikant« väljer man hur säker man vill vara (typiskt 95 procent – man vill alltså ha rätt 19 gånger av 20), och sedan räknar man ut om det går att vara så säker på att Moderaterna har fått ökat stöd. (Jag har här hoppat över en hel del detaljer, men bilden är förhoppningsvis väsentligen korrekt).

För att gå på slutsatserna: »statitistiskt signifikant« betyder i sig ingenting om man inte berättar hur säker man vill vara – tycker man det duger att bara ha rätt i vartannat fall kan nästan vad som helst vara signifikant. Och även om man skulle berätta hur säker man valt att vara så innebär bara en signifikant nedgång att vi tror att risken (eller chansen, beroende på vem man frågar) för att vi har fel när vi säger att det är en nedgång är liten – men det säger ingenting om hur säkra vi är på storleken av nedgången.

Jag hade tänkt avsluta med en låt ur Galenskaparna och After Shaves revy Grisen i säcken kallad Jag är ett stapeldiagram, som driver med olika typer av opinionsundersökningar, men den verkar inte finnas tillgänglig på internätet. Synd, den är välgjord och intelligent (att den dessutom driver med Ny Demokrati gör den heller inte sämre).

Read Full Post »

Först noterar vi att Ny Teknik tydligen inte nöjer sig med att låta pseudofysiker sätta in annonser om sina teorier, de skriver dessutom artiklar om att de gör det. Efter en snabb titt på Olof Tedenstigs publicerade material kan man konstatera att det icke enbart torde vara att han vill ersätta Standardmodellen som får honom att bli illa mottagen bland fysiker, utan snarare att han vill ersätta all fysik.Till exempel anses Einsteins relativitetsteori vara »parts of mystic and elements of religious supernatural nature«, och fysikerna sägs till  och med inkompetenta att hantera gammal hederlig dimensionsanalys. Tedenstig tycker av någon anledning att vi skall nöja oss med massa, längd och teori, och räkna till exempel elektrisk laddning i volym per tid. Vill man ha lite mer konkreta tokerier kan man bland hans bok tämligen lätt finna saker som »En syreatom innehåller 16 protoner och 16 neutroner« eller »1000 molecules of the gas (1Kmol)«. Detta i ett kapitel om grundläggande enheter. Jag finner tankar på de saker som kan stå att finna i de senare kapitlen skrämmande.

På annat håll noteras hur Lars Adaktusson för två veckor sedan publicerades en krönika där han ifrågasätte Humanisterna, i mitt tycke med förvisso välbehövligt, även om hans argument var väl grumliga. Själv känner jag ett inte obetydligt mått av obehag var gång jag ser rörelsens namn (som alltså inte skall förväxlas med Svenska humanistiska förbundet), då de lagt beslag på en beteckning som rätteligen står för hela den intellektuella rörelse som i över femhundra år stått för pluralism och brett undersökande av det mänskliga som de själva blott är en avläggare från. I deras skepnad får begreppet istället stå för en stundom trångsynt ateism av den sort som i sin iver att vinna proselyter försöker dra in naturvetenskapen i en konflikt som den inte har med att göra, och därigenom snarare riskerar att polarisera världen ytterligare mellan de som håller på vetenskapen och de som förlitar sig på tron, trots att åskådningsätten har gått att förena utan större men. Men nu var det ju Adaktussons krönikor som skulle avhandlas, och i sin uppföljare noterar han hur han av de som vill utmåla sig som frihetens förespråkare har svårt att ta till sig att folk som har andliga intressen faktiskt också har rätt att yttra sig i media, liksom att det troligen är svårt att övertyga folk via förolämpningar.

För att återknyta till Tedenstig: att han har en knasig teori, och är villig att lägga pengar på att annonsera om den står honom fritt, liksom det står Adaktusson fritt att på det utrymme som SvD har gett honom för att uttrycka sina åsikter göra just detta. Därefter står det var och en fritt att kritisera dem, helst genom att peka på svagheter i respektive resonemang. I båda fallen är det helt riktigt att deras personliga önskningar uttrycks i respektive text, av något olika skäl. Däremot vore det djupt olyckligt om samma åsikter finge stå oemotsagda i en eventuell artikel om Lars Adaktussons krönikor, på samma sätt som artikeln i Ny Teknik bara kan beskrivas som ett bottennapp.

Read Full Post »

Något som kallar sig »Nätverket minska Sveriges oljeberoende« annonserar i min morgontidning och ondgör sig över import av fossila bränslen när en fjärdedel landet tycks bestå av mark som gå att elda upp. Av retoriken kan man dels förstå att de anser att man borde bli förbannad över att detta faktum, samt att ett lämpligare namn hade varit »Nätverket bryt mer torv«, för det är tydligen detta som man vill använda istället. Hemsidan är minst sagt sparsmakad, vill man ha information om torven får man ladda ner en PDF-fil. Efter att ha gjort sålunda och skummat igenom den kan jag konstatera att påståendena om torvens användbarhet är grovt överdrivna. Den ökade användning som propageras för är nämligen en måttlig ökning av mängden torv i fjärrvärmesystemet, från 7 till 15 procent. Hur mycket motsvarar då detta? På Svensk fjärrvärme ges svaret: totalt används ca 60 TWh per år till att producera fjärrvärme. Av detta är 8,5 från kol eller olja, och 3,6 från torv (snarare 6 än 7 procent, men statistiken är från 2004, så det är möjligt att andelen ökat något). Om vi alltså skulle öka torvens andel till de där 15 procenten skulle vi således kunna minska beroendet av kol och olja med 5,4 procentenheter. Detta är förvisso inget att fnysa över, men torven kommer alltså inte kunna eliminera beroendet av fossila bränslen helt ens på det enda område det föreslås användas på. Och oljeberoendet i transportsektorn skall vi inte ens tala om (för den intresserade har energimyndigheten statistik över oljeanvändandet i olika sektorer (PDF)).

Jag vill dock poängtera att jag inte är helt negativt inställd till användandet av torv – som så ofta när det gäller energifrågan så finns det inga helt rätta svar, och jag är långt ifrån insatt nog att avgöra var på gråskalan torveldning placerar sig. Däremot tycker jag inte om försök att förenkla frågan på det sätt som ovan nämnda nätverk gjort. Frågan är snårig nog som den är utan dunkel information.

Read Full Post »

Torsdagens samtalsämne vid fikabordet var herr David och hans hemsida, www.alliancesforhumanity.com. David skickade nämligen ut ett mejl med titeln »Greetings«, vari han berättade om »Anu, the Sanskrit term for this smallest particle of physical matter«, samt förklarade att

In order to examine the construction of the Anu, a space is artificially made. (By a certain action of the will, known to students, it is possible to make such a space by pressing back and walling off the matter of space.) Then, if an opening be made in the wall thus constructed, the surrounding force flows in, and three whorls immediately appear surrounding the ‘hole’ with their triple spiral of two and a half coils, and returning to their origin by a spiral within the Anu; these are at once followed by seven finer whorls, which, following the spiral of the first three on the outer surface, and returning to their origin by a spiral within that, flowing in the opposite direction—form a caduceus with the first three. Each of the three coarser whorls, flattened out, makes a closed circle; each of the seven finer ones, similarly flattened out, makes a closed circle. The forces which flow in them again come from ‘outside,’ from a fourth-dimensional space. Each of the finer whorls is formed of seven yet finer ones, set successively at right angles to each other, each finer than its predecessor; these we call spirillae.

Därefter meddelade han att rätt antal dimensioner på universum är sju: förutom de högst ordinära rumsdimensionerna även

These dots [punkter man uppenbarligen finner om man tränger djupt nog in i atomen och dess spiraler] are so inconceivably small that many millions of them are needed to make one ultimate physical(the 7th and densest dimension/plane) atom. They appear to be the basis of all matter of which we at present know anything; astral(emotional, 6th), mental(5th) and buddhic(Intuitive, 4th).

Efter ett sådant avslöjande fortsätter han med att berätta om hur han funnit en hel hög nya grundämnen (däribland »Occultum«, med atomvikt 3), samt att Anuerna (jag är glad att jag inte skriver på engelska) tydligen kan användas för att få ohemula mängder energi,  bota Cancer, malaria och AIDS samt lösa alla problem med att det inte finns tillräckligt med mat. Inte illa. Tyvärr (?) så tycks han inte tas på allvar. Han ger själv ett par förklaringar:

It has also been brought to my attention that I should be contacting only Professors and well established researchers. Apparently a few have felt offended because I’ve reached out to graduates, undergraduates and support technicians as well.

För att hindra att sådant fortgår avslutar han med

Do you believe that what I’m sending is spam? That my intention is not humanitarian but to be a nuisance. If so then continue to go about your life of wishful thinking and naïveté.

Med tanke på hur många han kontaktat (se här och här), så får han nog ursäkta om just jag fortsätter med mitt naiva liv.

Den andra dosen fanns genom ett blogginlägg här, och är en helt fantastisk artikel på Google Knol som tydligen berättar hur man kan binda samman den storförenade teorin med Riemannhypotesen och finansmarknaderna. Bonuspoäng för originalitet i val av ämne att ha galna teorier samt citat ur Guiden, minuspoäng för meningar som

In other words its about mankind and God (friendly artificial intelligence) has set up this game.

Och folk tror att Google Knol nån gång skall bli mer relevant än Wikipedia.

Read Full Post »

Falsk fysik

I onsdags lurade Skyman med mig på föreläsning om »Är kärnkraften klimatvänlig?« på Ekocentrum. Med en sådan fråga är det nästan givet vad svaret kommer bli, och jag väntade mig få något osammanhängande om hur sekundära effekter som transport och gruvdrift skulle släppa ut koldioxid (det gör de, men om man räknar så finns det inga klimatneutrala energikällor). Föreläsaren Gunnar Lindgrens tes visade sig vara något mer avancerad än så, och ämnet än mer spretigt. Temat var således ungefär: kärnkraftverk släpper ut radioaktiva ämnen. Detta är dåligt, och kärnkraftverken bör därför stängas ned.

Utsläppen som diskuterades mer i detalj var tritium, kol-14, Krypton-85 samt transuraner. På olika sätt målades vaga hotbilder upp kring dessa. Till att börja med användes någon tabell över samtliga utsläpp från något kärnkraftverk över ett år (troligen Barsebäck och data från den här rapporten), med värden i becquerel. Eftersom en becquerel är en ganska dålig enhet (1 Bq är ett sönderfall i sekunden), så står de angivna i tiopotenser; en någorlunda typisk post är den för utsläppen av Ar-41, som har aktiviteten 1,58E+12 Bq. För att få detta att framstå som farligt (och som att rapporten försöker dölja något) så skrevs det ut att E+12 innebär 1 000 000 000 000, ett i sig helt riktigt påpekande men helt poänglöst om det inte finns något att jämföra med. För att ge några sådana jämförelsepunkter, så är aktiviteten i en brandvarnare med ett mikrogram Americium-241 ungefär 105 Bq (Lindgren gjorde en uttrycklig poäng av att Barsebäck släppte ut lite av detta ämne, men eftersom utsläppen var på 104 Bq innebär detta att det skulle ta tio Barsebäckför att nå upp i en enda brandvarnare).

För att ta något som kan jämföras med de totala utsläppen kan vi ta den naturliga produktionen av kol-14, en annan isotop Lindgren var mycket oroad över, då den är »mycket långlivad« (Vilket skulle göra germanium-76 till världens farligaste ämne, då dess halveringstid mäts i Zettaår. Lindgren kunde för övrigt garantera att samtliga närvarande hade kol-14 i kroppen, något jag  för framtida arkeologers fromma verkligen hoppas (även om förbränning av fossila bränslen och kärnvapentest kommer försvåra deras arbete)). Genom kosmisk strålning nybildas ständigt kol-14 i en hög takt (enligt denna sida motsvarande ungefär 1015 Bq/å r(de anger mängden strålning som avges av befintligt kol-14, och mängden som bildas bör vara ungefär lika stor, enär mänskliga aktiviteter endast skall ha påverkat mängden med ett par procent. Detta tal skall delas med halveringstiden i år för att få produktionen över ett år)). 1015 Bq råkar vara av samma storleksordning som de totala utsläppen från ett (svenskt) kärnkraftverk under ett år, vilket ju onekligen låter allvarligt med tanke på att det finns några hundra kärnkraftverk i världen. Innebär detta då att utsläppen från kärnkraftverken är farliga? Egentligen inte. Dels så är de flesta utsläpp av sådan art att de inte tas upp av människokroppen, dels så finns det andra, betydligt större, källor i vår omgivning, som gör att stråldosen från både kol-14 och från kärnkraftverken förbleknar.

I Sverige kommer typiskt den mesta stråldosen från inandning av radon och dess sönderfallsprodukter, och det näst största bidraget från berggrund och konstruktionsmaterial. I båda fall är den yttersta anledningen att den svenska berggrunden innehåller ovanligt mycket uran (visserligen i så låga koncentrationer att det för närvarande inte är lönsamt att bryta den, men å andra sidan så finns uranet i mycket berggrund), och i urans sönderfallskedja återfinner man bland annat ädelgasen radon. Det tredje största bidraget kommer från  medicinsk utrustning. Bidragen från var och en av dessa kan uppgå till någon eller några mSv per år. I jämförelse får de som bor i närheten av ett kärnkraftverk kanske 0.05 mSv extra per år. Oroar man sig för att kärnkraftens utsläpp skulle vara farliga borde man således först satsa på att utrymma till exempel norra Bohuslän. (Nämnas bör att högsta tillåtna dos till allmänheten vid planerad verksamhet är 0.1 mSv. Normal dos per år är runt 2-4 mSv. Man kan absorbera upp till ungefär 1 Sv under kort tid utan risk att dö av akuta skador. Risken för cancer beräknas öka med 7% per Sv).

Så över till Tritium. Denna väteisotop bildas naturligtvis även den i kärnkraftverk. Enligt Lindgren är det farliga med den dock inte radioaktiviteten, utan något med det lätt otrevlkiga namnet »isotopeffekt«. Kort sagt innebär detta att för lätta grundämnen så har de olika isotoperna något olika kemiska egenskaper. På ett ospecificerat sätt skall detta enligt Lindgren vara farligt. Då bör man hålla i minnet att även om mängden ökat på grund av främst provsprängningar så att den ett tag var hundra gånger över det normala, så är det normala att ungefär 1 på 1018 väteatomer är tritium. Den kemist som kan få fram ett preparat som är så rent från föroreningar som endast en på 1016 har ännu inte fötts, och risken torde därför vara större att dö av någon enstaka blyatom i dricksvattnet.

Men, frågar sig nu den minnesgode, hur var det nu med klimatet? Jo, säger då Lindgren, klimatet är hotat eftersom kärnkraftverken släpper ut krypton-85. Denna lömska gas sprids sedan ut över haven, där den joniserar luften och därigenom påverkar klimatet. Anledningen till att detta går för sig är att det över haven, till skillnad mot på land, inte finns radon, vars radioaktivitet skulle dränka ut den från kryptonet. För att visa hur mycket krypton-85 som finns så användes en graf som visar en stark stigning från 70-talet… som vid närmare påseende visade sig vara en prognos från just sjuttiotalet. I verkligheten har mängden klingat av ända sedan provsprängningar av atombomber i atmosfären upphörde, med ett par stora påfyllningar i och med Three Mile Island och Tjernobyl. I vilket fall torde mängden aktivitet aldrig ha dominerat över den från kol-14.

Så, vad lär vi oss av detta? Jo, att det är förbaska enkelt att fuska fram lite siffror som kan se riktigt farliga ut om man glömmer att tala om vad de betyder, oavsett om man gör det för att låta påskina att något är farligt eller ofarligt (och om någon tycker att jag gjort mig skyldig till sådant fusk, påpeka det gärna). Det finns naturligtvis goda skäl att tycka att kärnkraftverk är en dålig idé, men utsläppen från normaldrift är inte ett av dessa.

Read Full Post »

Older Posts »