Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘På vers’ Category

Åren 1753, 1754 och 1746 utkom samlingar med poesi under de mycket blygsamma titlarna Våra försök. Dikterna var i den första volymen endast undertecknade med intetsägande förkortade namn, i de två senare helt anonyma. De som gjort försöken var medlemmarna i Tankebyggarorden, ett hemligt sällskap som förutom den sorts frimureri som var allmänt på modet ville förändra den svenska litteraturen; det var en medtävlare till drottning Lovisa Ulrikas akademi, och visade sig vara lyckad.

I sällskapets medlemslista utmärkte sig främst Hedvid Charlotta Nordenflycht, Gustaf Filip Creutz och Gustaf Fredrik Gyllenborg poetiskt, medan den som främst skötte organisationen var Carl Friedrich Eckleff (hans poesi står förvisso också ut, men inte lika positivt). Till sällskapet räknas också flera mindra begåvningar.

Ingen av de som ingick är således vad som i efterhand framstår som riktigt stora begåvningar: Nordenflycht var den främsta och kunde nå viss lyftning, medan Creutz kunde åstadkomma god stämningspoesi och Gyllenborg frispråkig och fortfarande ibland roande satir, men de skyms alla av nästa generation. Det finns några goda nummer, någon finstämd stämning eller löjeväckande drift, någon filosofisk tanke värd att vända på, men överlag är det hela rätt tråkigt: man kan gott antalogisera det goda och låta resten dö.

Mina volymer vann jag på bokmässan; pengar skulle jag nog aldrig lagt på dem. Såvida inte sjuttonhundratalspoesi, utgivna i faksimil (med långa s och ibland blekt tryck) lockar särdeles, så bör även rekommendationen till andra bli att hålla i plånboken.

Annonser

Read Full Post »

Den poetiska Eddan var en gång obligatorisk läsning för skolbarn, och därigenom en högst levande klassiker. Idag torde det vara få som tvingas till läsning av mycket mer än enskilda strofer eller i återberättad form: Völuspas storslagna visioner och något av Havamals kärva visdom torde fortfarande ingå i den allmänbildning som skolan försöker inympa i telningarna.

Är denna tingens ordning då vist inrättad? Vore det inte bättre om ätteläggen toge del av mer av de gamles verskonst? Att de finge lära sig hur Tor munhöggs med dvärgen Allvis tills solen steg upp och dvärgen blev till sten? Att de finge läsa om hur jorden höljs i vatten under Ragnarök och gudarna stupar på vers istället för prosa? Att de finge läsa den långa, komplicerade berättelsen med flera versioner som börjar när Loke kastar sten på en utter och slutar när Sörle och Hamde efter att ha hämnats sin halvsyster Svanevit dör i främmande land?

Och att de så finge göra i Lars Lönnroths översättning? En översättning som blivit allt mer av nöden, när åldern likt Nidhugg på Yggdrasils rötter gnagt allt hårdare på Collinders version. Lönnroths språk flödar för det mesta smidigt, förvisso utan mycket av det Brage-snack som tidigare färgade denna typ av litteratur (ehuru man fortfarande kan stöta på något enstaka »hugstor«), men aldrig såpass vardagligt att man skäms. Som översättningsprov kan tas den avslutande versen i Völuspa: en vers som är såväl storslagen som något knepig att förstå sig på, för vad är egentligen meningen att efter att ha målat upp hur skön den återfödda jorden är låta Nidhugg flyga in bärandes på lik? Som jämförelse ges först Erik Brates översättning från 1912:

Då kommer dunklets
drake flygande,
en blank orm, nedifrån,
från Nidafjällen.
I fjädrarne bär,
och flyger över slätten,
Nidhogg lik.
Nu skall hon sjunka.

Så Lönnroths:

Där kommer den dunkle
draken flygande,
dödsormen, ned
från Nidafjället.
Med lik i fjädrarna
flyger nu Nidhugg
hän över slätten.
Nu sjunker hon åter.

Slutligen på isländska:

Þar kemr inn dimmi
dreki fljúgandi,
naðr fránn neðan
frá Niðafjöllum;
berr sér í fjöðrum—
flýgr völl yfir —
Niðhöggr nái.
Nú man hon sökkvask.

Direkt kan man se att Lönnroth stuvat om i ordföljden för att få den mer naturlig – gott så för nöjesläsaren, kanske mindre för den som vill ha en tillförlitlig översättning. Å andra sidan har han fått pronomenet rätt i början, och vad jag kan förstå tempus i slutraden. Notera också att trots att Lönnroth är mer modern så är han den som säger att draken flyger »hän« .

Lönnroths översättning är tyvärr även på andra ställen knappast något för den riktigt seriöse forskaren. Vi kan ta det knepiga uttrycket »argi«, något mycket nesligt, som bland annat Loke och Oden anklagar varandra för i Lokasenna. Argi är något mycket förolämpande att anklagas för (i Grágás-lagen listas det som en av tre förolämpningar som kan leda till full fredlöshet), och Brate översätter det med »skamlig omanlighet«. Det har också starka övertoner av att vara den penetrerade parten i en manlig homosexuell relation (något som sågs skamligt; på en annan plats förolämpar en man en annan genom att säga sig vara fadern till de vargar den senare fött). Lönnroth översätter det därför helt enkelt med »bög«. Även om det rent verstekniskt troligen är praktiskt, så är det inte speciellt exakt, och ger dessutom ett synnerligen beklämmande intryck.

Så, även om nu kanske Eddan inte är fullt så homofob som Lönnroth fått den att framstå, är den då även i övrigt något att sätta i händerna på unga, oskuldsfulla (ha!) människor? Knappast. Havamals vishet är blandar sådant som framstår som praktiskt med rejäl cynism, kvnnosynen är rätt tveksam: i de mytiska dikterna framställs kvinnor främst som pris för asar att vinna eller försvara framgångsrikt, elelr för jättar att mindre lyckat försöka detsamma med, eller möjligen onda trollpackor. De legendariska verserna är något bättre: där får de ibland vara kapabla valkyrior, eller hustrur av varierande villighet – till slut blir deras lott vanligen dock sorg.

Eddans blandar det mytologiskt högintressanta, det poetiskt framstående, det trivialt förnuftiga, det sorgset klagande och det historiskt spännande. Den är fylld av lakuner, tveksamma stycken, omoral, svek och tragik. Dess status som klassiker är i nedåtgående, men kommer troligen aldrig helt försvinna förrän Garm gnyr vid Gnipahålan och broder blir sin broders bane. Lönnroths översättning kommer möjligen sätta en del mot denna trend, men kan dock inte kallas helt lyckad.

Read Full Post »

Daniel Möller och Niklas Schiöler har fått motta mycket beröm för sin Svensk poesi, en antologi över poesi på svenska, från runinskrifter till Athena Farrokzhad. Det är lätt att stämma in: detta är en gedigen samling, som troligen kommer vara många till nytta och glädje. Greppet att återge alstren med en ortografi som återger originalet i möjligaste mån (undantaget frakturskrift och långa s) är också lyckat; det tar en liten stund av tillvänjan, men sedan går läsandet bra. Urvalsprinciperna, där även finländsk poesi tagits med, fungerar också bra.

Finns det då inga fläckar? Jo, några, som jag tänker ta upp här för att visa på hur lite det egentligen finns att säga: dels vet jag inte om de dikter som fått representera gustavianerna alltid är de jag skulle velat se: Bellman är naturligtvis rikt företrädd (mest av alla i hela verket), och att Lenngren är tvåa från epoken är också i sin ordning, även om jag undrar om inte även »Pojkarne« kunnat beredas plats. Kellgrens dikter vet jag inte heller om de blev helt lyckade, jag skulle nog velat se något lite mer av förnuftsdyrkan (gärna på bekostnad av den överspände Thorild, som jag aldrig begripit mig på). Även i andra fall undrar man ibland var något känt verk blev av, men inget sådär helt avgörande.

Saknas då någon? Ende jag kunnat se direkt är väl Gunnar Wennerberg – och det beror inte på att han skrev för musik, för i så fall skulle såväl Taube som Vreeswijk och Karl Gerhard kunna uteslutas. »Den ökända hästen från Troja« må dessutom vara en briljant kuplett, men för läsning står sig den dåligt. Annars skulle väl något skämt av Falstaff, fakir kunnat beredas plats, i alla fall som A:lfr-d V:stl-nd fått det.

Annars saknade jag ibland årtal för dikters publicering, i alla fall för sentida sådana som kommenterar sin samtid. Detta är dock enbart randanmärkningar.

Tillbaks till mer positiva tongångar: har den fått mig att upptäcka något nytt? Förutom nöjet av att läsa hela Stiernhielms »Herkules« (som jag tidigare överskattat längden grovt på), så gillade jag speciellt Johan Elers »Öfver ett benhus«, en mättad dikt om döden i stenstil. Andra trevliga upptäckter var Hedborns »Ute blåser sommarvind«, och den oförlikneligt pekorale Robert von Kræmer.

Oavsett saknade enskilda verk, och inkluderade sådana, så är Svensk poesi en guldgruva att ösa ur.

Annonser

Read Full Post »

Det är inte svårt att se var Carl Sandburgs sympatier låg i Chicago poems: hos massorna, människorna som var dag sliter sina kroppar för att i bästa fall kunna få ut några droppar lycka på kvällen, en stund med dragspel och dans eller en båtfärd om söndagen, eller som i veckor avsätter en tiondel av lönen att betala kistan för treåringen. Den typen av tydlighet är inte enbart av godo: poesi handlar ofta lika mycket om att antyda som att berätta. Detta lyckas Sandburg med endast sporadiskt; ofta liknar det mer journalistik än poesi.

Nu är arbetarna inte Sandburgs enda ämne: lika mycket handlar det om staden, en ung, arbetande, oslipad stad även den. Stolt över att vara USA:s livsmedelsupplag och järnvägsknut, en stad fylld med självförtroende och tillförsikt, men också söndriga människoliv, dimma och olikhet. Sandburg är inte lyriker, han hyllar hellre arbetets söner än mediterar över solens spel i vattnet, men även han vänder sig då och då mot Michigansjön eller förlorar sig i dimmans virvlar.

Skall poesi enbart bedömas efter skönhet är Sandburg endast en medelmåttig poet. Bedömer man även efter den innerlighet som förmedlas är han stor. Om även klarsyn inräknas kan han nå riktigt sublima höjder.

 

Annonser

Read Full Post »

Min kunskap om Gunnar Ekelöf är högst bristfällig; något bättre är den om grekiska och bysantinska ting, men inte fullt tillräcklig för att innehållet i Dikter: 1965-1968 skall kännas som det kommer naturligt. Samlingen omfattar fyra verk: Dīwān över fursten av Emgión, där nämnde furste tänks ha skaldat och skildrat sin fångenskap och förblindning efter Manzikert, Sagan om Fatumeh, om en ung vacker kvinna, som har en älskande, och sedan hennes ålderdom, då hon tvingats prostituera sig, Vägvisare till underjorden, om mer blandade ting, bland annat Odysseus, Hermes Trismagesterios, och hur Satan (i en av Blake mycket påverkad skepnad) förälskar sig i en novis, och Partitur, en samling dikter som postumt samlats.

Återkommande teman är motsatser som natt och dag, skugga och ljus, och närvaro och frånvaro. Det är i teknisk mening mycket mystisk dikt, fri men tungfotad, och mycket lärd, vilket ibland ger en känsla av att det är mycket yta men mindre innehåll. Det är inte munter dikt, men ej heller bemängd med ångest: endast världens smärta och besinning inför hur litet man kan göra.

Jag vet inte just om det är någon favorit, nu eller blivande, men heller långt från avskräckande.

Annonser

Read Full Post »

Vid en klippa i Skytien fängslas han, vid en orubblig sten naglas han fast. Gudasmidda band håller honom, Hefaistos kedjor stannar hans flykt. Eldgivaren straffas, Zeus fiende plågas.

Aischylos Den fjättrade Prometheus är en lite udda pjäs: jag vet inte om den egentligen bör kallas tragedi, trots att Prometheus när den är över kommer att stå fjättrad vid sin klippa i tretton generationer innan Herakles befriar honom: för det är han för okuvligt stolt, för trotsig i nederlaget.

Som alla grekiska pjäser drivs denna främst av dialog, förutom mellan Prometheus och Hefaistos när han låses vid klippan, övervakade av Zaus hantlangare Makt, så mellan Prometheus och kören, som är en samling avkomlingar till Okeanos, och mellan Prometheus och den irrande Io, som han pekar ut vägen till Egypten för. Man förstår att Zeus nyss tagit makten, att Prometheus hjälpt honom, och att han sedan hjälpt människorna ut ur oförståndet, mot civilisationen: det är detta som fått Zeus att ana en utmaning och störta honom. Prometheus sitter dock fortfarande med ett trumf: han har sett en dumhet som Zeus är på väg att begå, vet att den kan leda till hans fall.

Den fjättrade Prometheus är långt ifrån den bästa antika pjäs jag läst: den innehåller en del intressant, men ingen riktig lyftning. Den stolthet i nederlaget som Prometheus uppvisar må vara grundad, men leder inte till någon större rörelse.

Annonser

Read Full Post »

Den sufism som Mahmud Shabistari förmedlar i Mystikens rosengård är av den mest ekumeniska sort som kan tänkas: såväl hedendom som kristendom förklaras vara utgångna från Allah och således per definition goda, och vägen till den sanna tron är att befria sig från självets bojor, däribland den alltför självupptagna tron. Att sysselsätta sig med trons gärningar för frälsning är inget som ligger för Shabistari.

Som mystiker framställs naturligtvis inte detta på ett alltigenom klart sätt. Verket är uppställt efter olika frågor, som sedan får svar, vilka exemplifieras med liknelser och utmynnar i regler. Det mesta tycks gå ut på att man skall rensa upp själen för att kunna genomlysas av det gudomliga ljuset, med det är också mycket prat om varat och ickevarat, likelser med att det enda är en del av allt (som talet ett är enhet och en del av alla heltal), och annat som kräver mycken tanke. Erik Hermelins översättning är skriven på den slags poesisvenska som var bruklig runt förra sekelskiftet, med fuskande småord som »vi« för »varför«, men annars relativt klar och lättflytande.

Verket har fått ett klargörande efterord av Ulf I. Eriksson, som troligen hade varit bättre som förord; att läsa sufisk poesi, dessutom med mycket knappa förklaringar av översättaren, kräver egentligen mer förkunskaper än jag kände att jag hade. Det spännande innehållet uppvägde dock de ibland över huvudet flygande hänvisningarna. Trevligt.

Annonser

Read Full Post »

Older Posts »