Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kleopatra’

Är det möjligt? Är det verkligen samme Allan Klynne som var ena halvan bakom den småfåniga Antika rekordboken som har skrivit den betydligt mer sansade och läsbara biografin Kleopatra: liv och legend? Ja, det verkar så. Gott, då fick man sig en lektion i vikten av att ge en andra chans.

Att skriva en Kleopatrabiografi är knappast en lätt sak; förutom att vara en förlorare hade hon nästan allt emot sig: kvinna från det av romarna föraktade Egypten, dessutom en som delade säng med två romerska karlar och i alla fall kunde beskyllas för att ha lockat en av dem i fördärvet, utan egen levnadstecknare, med en motståndare som genom sin kulturpolitik fick så mycket välvillig publicitet att det räckt för två kejsare. Med tvåtusen år av omtolkningar och lager av olika kvinnosyner, exoticism och ett självförstärkande rykte för lössläppthet är det inte konstigt om den gängse bilden är förvrängd. Med hjälp av de romerska källornas fåtaliga ljuskäglor – som egentligen bara faller på henne när hon är i närheten av någon romersk man – och arkeologiska fynd försöker Klynne rekonstruera människan bakom myten, och slutar vid en målmedveten, maktlysten och långt ifrån oskicklig politiker, som opportunistiskt tog de chanser att befästa och utöka sin makt hon fick via Julius Caesar och Marcus Antonius, där hon under ett par år i sina barns namn styrde över ett rike större än någon av de tidigare Ptolemeiska faraonerna innan turen vände och hon fick sträcka vapen inför Octavianus (sedermera Augustus). Och det är ungefär allt vi kan säga med någorlunda säkerhet om hennes liv: det finns förvisso detaljer om hennes mer offentliga privatliv, om samvaron med Caesar och Antonius, men om hennes motiv och önskningar tiger källorna i stort sett. Enda undantaget är de där sista dagarna i Alexandria när hon i ett fåfängt försök att rädda något för eftervärlden försökte förmå Octavianus att visa förbarmande med hennes barn.

Men, om nu källorna är så få, hur är det då möjligt att få ihop en fyrahundrasidors bok? Den stora delen av svaret är att boken inte bara handlar om Kleopatra. Det är i nästan lika hög grad en skildring av den romerska republikens sista år, förvisso sedda från en egyptisk horisont. Relativt stor möda ägnas åt att skildra striderna inom de båda triumviraten, i synnerhet det andra. De mindre delarna av svaret är att boken också ägnar sig åt att dels vrida och vända på källorna, dels skildra hur bilden av Kleopatra förändrats, hur hennes handlingar har tolkats genom tiderna. Dessa delar är i allmänhet utmärkta, alternativa tolkningar ges samtidigt som författaren är ärlig med att det riktiga svaret mänskligt att döma aldrig kommer bli känt. Bokens sista kapitel visar hur Kleopatra gått från att vara en antiromare, till syndig kvinna, älskarinna, ödesoffer, sexobjekt, hora, och först i modern tid börjat få något av status av politiker, även om exotismens vällustiga kvinna lätt kväver en sådan bild.

På minuskontot finns inte mycket att ställa upp, främst en viss osäkerhet kring hur gammal hennes bror och gemål (så var vi där vid släktträden igen) var, samt att de enda direkta källhänvisningar som finns är till primärkällor; moderna forskare finns bara med i bibliografin, vilket ger en viss osäkerhet kring varifrån vissa tolkningar kommer. Dessutom skulle man väl kanske velat ha sett en lite längre utredning om hur det egyptiska riket fungerade. På det hela taget är det dock en bra bok för den som är intresserad av gestalten och tiden hon verkade i.

Annonser

Read Full Post »