Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 14 maj, 2015

Andra delen av Ian Doeschers William Shakespeare’s Star Wars: The Empire Striketh Back, liknar i mångt och mycket den första: det är Star Wras satt på blankvers, där rollerna titt som tätt vänder sig mot publiken för att förklara sina känslor, och endast i mycket ringa grad baserat på specialeffekter och rekvisita.

Detta ställer naturligtvis krav på texten: inte bara kända repliker skall kläs i meter och rim (det enda meningsskifte som överlever nästintill oförändrat är faktiskt filmens troligen bäst kända, när Darth Vader och Luke övergått från duel med lasersvärd till duell med ord), utan dessutom även diverse visuellt berättande. I förra delen sköttes det med hjälp av en kör, och den får också här hoppa in, men i huvudsak sköts det nu genom att någon av rollerna får förklara vad den ser.

Ytterligare en svårighet tas upp i efterordet: hur får man Yodas språkbruk att skilja sig fårn övrigas, när dessa redan från början på grund av meterns krav inte alltid använder rak ordföljd? Doescher låter honom tala på haiku, vilket fungerar, men bara knappt (å andra sidan är det mindre irriterande än Yoda i filmerna).

Fast de många teman som återkommer från Shakespeares tidigare verk (motvillig kärlek, lärare och elever, komplicerade föräldraförhållanden, förräderi och makt) gör samtidigt att det finns mycket att ösa ur. En liten extrascen som kommenterar imperiets underliga byggnadsstandarder är också trevlig, liksom att Doescher nu faktiskt börjat med små ordlekar. Gillade man första boken är det här bättre, men knappast så mycket att man skall fortsätta om man man tycker att konceptet bara är ointressant trams.

Annonser

Read Full Post »