Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 28 januari, 2014

Den andra etappen genom Kipling togs mestadels per båt; många av dikterna har marint tema, och hör vanligen till epiken.

Nu förstår jag nog ungefär hur besökarna på de sittningar där jag envisades med att sjung »Briggen Blue Bird« kände sig: dikterna är långa, å så långa, och när man kommit dem igenom undrar man om det riktigt var värt alla dessa ord: Taube har i alla fall kravet att hans verk skall gå att sjunga igenom på ett par minuter, men här finns inga hinder för att bre ut sig om ett litet sjöslag mellan tjuvjägare ute efter säl i Barents hav, eller en skotsk maskinchef, eller vad det nu må vara.

Tekniskt finns det återigen lite att säga, men återigen så finns det något viktigare hos Taube som gör honom klart överlägsen: humor. Kiplings vers tar bara slut, och man ställs undrande varför han tyckt detta mödan värt att skriva.

Read Full Post »