Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 15 oktober, 2012

Den som någon gång känt sig förvirrad av engelsk litteratur från 1800-talet skulle möjligen kunna hjälpas av Daniel Pools What Jane Austen ate and Charles Dickens knew – dess syfte är i alla fall att för en nutida (amerikansk) publik förklara allt det som författare som Trollope, Brontë, Hardy, Brontë, Eliot, Brontë eller de båda tidigare nämnda tog för givet att deras läsare redan kände till: hur det gick till på en dansafton, eller vid en middag, eller en rättgång, varför man måste hålla reda på vem som stod högst i rang av en baron, äldste sonen til en Earl och underhusets talman, om anglikanska kyrkan och brittiska flottan, rävjakt och exakt varför Mrs Eliot skryter med sin systers barouche-landau.

Boken är tudelad: första delen (den jag faktiskt läst) är en serie kortare texter om sådant som ovannämnda, illustrerade med exempel ur diverse mer kända romaner: essentiellt vad som borde förklaras i diverse förord och liknande. Andra delen är en uppslagsdel (som jag bara ströbläddrat i), och ger kortfattade ordförklaringar. Exempel:

nob—Someone with a good deal of status. Used often in conjunction with »snob«, in the sense snob initially had of someone of no status or pretensions.

Tämligen användbart, även om jag inte kan svara för hur komplett den är. Man skulle möjligen ha önskat sidhänvisningar till de tidigare utläggningarna när detta vore passande, men det är den enda brist jag hittills upptäckt. Annars verkar boken användbar och praktisk, och är rätt trevlig läsning på egen hand.

Read Full Post »